admin_template

Aktualne nabory wniosków

Sty
08

ConnecTechAsia

20-01-08-connectechasia.png

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne województwa wielkopolskiego w 2020 r. na targach ConnecTechAsia w Singapurze, odbywających się w dniach 9-11 czerwca 2020r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.
Więcej informacji na temat targów na stronie:
https://www.connectechasia.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza Przyszłości”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS / CEIDG na adres e-mail: agata.woroch@umww.pl    oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW,
al. Niepodległości 34 pok. 547,
do dnia 15 stycznia 2020 r. (środa) (zgłoszenia przesłane
po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(tel. 61-626-6295, e-mail:
agata.woroch@umww.pl).

Szczegóły i pliki do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.