admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lut
24

950 000 na pomoc społeczną

20-02-24-konkurs-pomoc-spoleczna.png

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku, na łączną kwotę 950 000 złotych. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu m. in. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, czy działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Konkurs obejmie oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 czerwca 2020 r., a zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada bieżącego roku.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl, w terminie do 13 marca 2020 r., do godz. 23.59. Ofertę należy również wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań), w terminie do 16 marca 2020 r., do godz. 15.30.

Niezbędne szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.