admin_template

Aktualne nabory wniosków

Cze
09

3,5 mln do podziału

20-06-09-rops.jpg

Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs umożliwi wyłonienie projektów fundacji i organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim.

Do konkursu można zgłaszać projekty polegające na prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych placówkach, organizowaniu i prowadzeniu zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy (np. doradztwo zawodowe), zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących, promowanie aktywności, itd.

Samorząd województwa przeznacza na realizację projektów wyłonionych w konkursie 3 500 000 złotych.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 1 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 3 lipca 2020 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Pliki do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.