admin_template

Aktualne nabory wniosków

Mar
02

2 miliony dla pszczelarzy

20-03-02-konkurs-pszczoly.png

Zarząd województwa ogłosił konkurs, dzięki któremu zostanie wyłoniony podmiot, który dokona zakupu i zorganizuje dystrybucję pozyskanej węzy pszczelej na terenie Wielkopolski. Realizacja tego zadania ma ogromne znaczenie dla egzystowania lądowych ekosystemów roślinnych i poprawy warunków środowiskowych w Wielkopolsce.

Realizacja zadania rozpocznie się niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy konkursu, a termin jego wykonania to 15 listopada 2020 r. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, a oferty można składać do dnia 31 marca 2020 r., do godz. 15.30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w sekretariacie departamentu rolnictwa i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34, pok. 564). O przyjęciu oferty decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Wszelkie szczegóły i niezbędne informacje znajdą Państwo TUTAJ.