admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
09

17 mln złotych na drogi

20-10-09-konkurs-drogi-fot-wzdw.jpg

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w konkursie pt. „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 17 000 000 złotych.

Wnioski można składać w systemie LSI 2014+ od 30 października 2020 r. od godziny 7.30 do 27 listopada 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 września 2020 r.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.