admin_template

Społeczność lokalna

Cze
15

Urząd Miasta dopłaci do wymiany kotłów i pieców

Wczoraj (14.06) w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Górne. Tematem przewodnim zebrania było przedstawienie informacji na temat dofinansowania do wymiany kotłów i pieców CO przez Urząd Miasta.

Przypomnijmy: Radni miejscy podjęli uchwałę dotyczącą wyodrębnienia środków w budżecie miasta na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców miasta w wysokości do 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 5 tys. złotych. Celem głównym zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw kopalnych emitowanych do atmosfery przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska, a w szczególności powietrza atmosferycznego, poprzez ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji. Łączna suma przeznaczona na ten cel w roku bieżącym wynosi 200 tys. zł, ale – jak podkreślono w trakcie zebrania - zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

 !Uwaga: 22 czerwca na stronie Urzędu Miasta zostaną opublikowane wnioski, które należy składać od 26 czerwca w biurze obsługi klienta bądź w wydziale gospodarki komunalnej i mieszkaniowej UM. Wniosku nie można sporządzić samemu, gdyż obowiązuje wzór.

 - Wnioski zostaną rozpatrywane dość szybko, a umowy mają zostać podpisane w przeciągu 2-3 tygodni. Jeżeli ktoś wypadnie z listy podstawowej, to „wchodzi” na listę rezerwową i jego wniosek przejdzie weryfikację podczas kolejnej puli pieniędzy na ten cel. Tutaj obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy” – mówiła Lidia Plewa, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej UM w Pile.

Radny Jacek Bogusławski podkreślił, że warto skorzystać z możliwości wspomnianego dofinansowania z uwagi na obowiązek wymiany pieców do 2024 roku. Dodał także, że oferta jest skierowana nie tylko do osób fizycznych, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta, ale również do prywatnych przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych itp.: – Stare piece trzeba wymienić, to nie podlega dyskusji. Mam nadzieję, że z dofinansowania skorzysta jak najwięcej osób, a prezydent zrobi wszystko aby w tym zakresie pomóc mieszkańcom.

Pamiętajmy, że piece muszą być fabryczne nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, mogą to być kocioł gazowy, olejowy, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci gazowej, do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła i automatyczne kotły na paliwa z jednym rusztem paleniskowym odpowiadające piątej klasie normy PN-EN 303-5:2012,które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Tych możliwości jest wiele, każdy może indywidualnie ustalić, która z nich jest optymalna dla danego lokalu, czy obiektu mieszkalnego.

***

!Uwaga: Podczas spotkania poinformowano mieszkańców o obowiązujących zaostrzeniach dotyczących palenia drewnem. - Wilgotność  drewna nie powinna przekraczać 20proc. Taki zapis znalazł się w uchwale antysmogowej i na gminach ciąży obowiązek kontroli, co leży w kompetencji Straży Miejskiej – zaznaczyła Lidia Plewa.

W kontekście uchwały antysmogowej, radny Jacek Bogusławski rozdał przygotowane przez siebie broszury pt. „18 roślin, które walczą ze smogiem”. - Fachowcy twierdzą, że w walce o czyste środowisko rośliny są naszymi największymi sojusznikami. Ich organizmy w procesie ewolucji wykształciły, bowiem mechanizmy obronne polegające na wychwytywaniu wielu skażeń powietrza – mówił radny Jacek Bogusławski. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://www.jacekboguslawski.pl/bezsmogu/rosliny-ktore-walcza-ze-smogiem-713.html

***

Dodać należy, że podczas spotkania swoje oferty przedstawili przedstawiciele firm Enea i PGNiG. Ponadto przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile mówił o przyłączach sieci ciepłowniczej do budynków i domków jednorodzinnych.

Zebranie zostało zorganizowane przez Zarząd i Radę Osiedla Górne i cieszyło się sporą frekwencją ze strony mieszkańców.

 

 

 

 

35156885-1417700014998782-17974383158178.jpg
35238249-1417699708332146-64452806230734.jpg
35238276-1417699721665478-37553049344304.jpg
35238476-1417700204998763-35561648973959.jpg
35238513-1417700254998758-26869765387499.jpg
35239030-1417700238332093-61537502732243.jpg
35239726-1417699768332140-64005294260811.jpg
35240062-1417700421665408-51483118982481.jpg
35240458-1417700248332092-83988101965954.jpg
35240499-1417700178332099-56785614567364.jpg
35241123-1417700388332078-54994546718838.jpg
35243351-1417699571665493-87423697931531.jpg
35265986-1417699631665487-70072008194308.jpg
35267370-1417699644998819-96757381444560.jpg
35267380-1417700294998754-72420129135006.jpg
35268169-1417699584998825-62290039113410.jpg
35271086-1417700001665450-72265057536898.jpg
35283708-1417700344998749-23945529130127.jpg
35287107-1417699794998804-30575876303392.jpg
35295322-1417700358332081-23514073251195.jpg
35299472-1417699594998824-61918901969931.jpg
35302346-1417700378332079-17764415736224.jpg
35330046-1417700151665435-34563313074731.jpg
35330717-1417700081665442-14259528719663.jpg
35344485-1417700118332105-90202833658021.jpg
35355334-1417700101665440-23792151467120.jpg
35360604-1417700318332085-66175660807369.jpg
35376885-1417699778332139-25105891725703.jpg
35285424-1729690347113208-21846153196061.jpg