admin_template

Inwestycje

Wrz
14

Pilski Budżet Obywatelski 2019

41804862-735742480098264-767871593679840.jpg
41733915-735742356764943-627665732940437.png

Zaczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego - głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy pilanie. Ten etap potrwa do 12 października. O tym jak pilanie zagospodarują przekazane im 3 mln zł dowiemy się kilkanaście dni później.

Spośród 191 propozycji - jakie dotarły do Urzędu Miasta – do dalszego etapu  przeszło 119 zadań (22 projekty małe i 97 projektów osiedlowych).

Tradycyjnie najwięcej zadań do wyboru zlokalizowane jest na: Osiedlu Górne (34), Osiedlu Koszyce (27) i na Zamościu (17) Najmniej propozycji znajduje się na Motylewie (2) i Jadwiżynie (5). Wśród propozycji znalazły się m.in. parkingi, chodniki, place zabaw, siłownie zewnętrzne i infrastruktura rowerowa. Ciekawym zadaniem zgłoszonym przez mieszkańców Śródmieścia jest budowa na terenie tego osiedla pasieki pszczelej.           

Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Każda uprawniona osoba ma do dyspozycji 5 głosów na zadania małe (po jednym głosie na zadanie) i 5 głosów na zadania osiedlowe (po jednym głosie na zadanie). Aby zagłosować należy skorzystać z jednej z dwóch metod głosowania: za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub w sposób tradycyjny - głosowanie w Urzędzie Miasta Piły i filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana. Tam dostępne są karty do głosowania i urny.

Podobnie, jak w poprzednich latach do realizacji przyjęte będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

LISTA ZADAŃ OSIEDLOWYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH

PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019

 

 • OSIEDLE GÓRNE

- Instalacja inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Wyspiańskiego

- Budowa przejścia przez cmentarz od budynku przy ul. Mickiewicza 135 do przystanku autobusowego przy Przychodni na ul. Wojska Polskiego

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Czwartaków

- Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika od placu zabaw placu Lotnictwa do ulicy Żółkiewskiego

- Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Lotniczej i Chorwackiej

- Przebudowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej z ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z zapadającymi się studzienkami

- Budowa wybiegu dla psów przy ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza

- Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Słowackiego

- Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 6, od strony ulic Słowackiego, Trentowskiego, Orzeszkowej, wzdłuż ogrodzenia Szkoły

- Budowa ogrodzenia Przedszkola nr 13 przy ul. Kraszewskiego

- Przebudowa ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile

- Przebudowa nawierzchni chodników (ścieżek przy placu zabaw) za kościołem przy ulicach Mickiewicza, Złotej i Salezjańskiej

- Przebudowa ul. Chorwackiej

- Budowa placu zabaw przy ul. Bogusławskiego- ul. Świteź

- Przebudowa chodnika przy ul. Szarych Szeregów

- Rewitalizacja ogrodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile

- Przebudowa chodnika przy ul. Władysława IV i ul. Łużyckiej

- Budowa nowego dojazdu do ul. Drzymały oraz remont ul. Małej

- Przebudowa chodnika po obu stronach ul. Krasińskiego wraz z sięgaczami

- Przebudowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego 4A-C

- Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do Kochanowskiego

- Budowa chodnika przy ul. Połabskiej

- Utworzenie zatoki autobusowej przy ul. Wyspiańskiego obok kiosku

- Likwidacja zaniedbanego pobocza przy ul Wyspiańskiego

- Rewitalizacja poniemieckiego cmentarza katolickiego znajdującego się na terenie lasów komunalnych

- Przebudowa chodników po obu stronach ul. Trentowskiego z uwzględnieniem miejsc postojowych wzdłuż ulicy oraz przy Przedszkolu nr 18 w Pile

- Przebudowa schodów i instalacja poręczy w Parku Miejskim - wejście od ul. Chopina i Wojska Polskiego.

 

 •  OSIEDLE JADWIŻYN

- Budowa nowych miejsce postojowych przy ul. Królowej Jadwigi Pile

- Budowa kreatywnego placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym

- Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn.

 

 •  OSIEDLE KOSZYCE

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Małe Błonia

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Wiosennej

- Budowa ul. Poprzecznej i części ul. Kalinowskiego w granicach istniejącej zabudowy w Pile

- Budowa ul. Nowej od ul. Wspólnej do istniejącego odcinka ul. Nowej

- Budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Żeleńskiego 129A - 123C

- Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną z Kazimierza Wielkiego

- Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw i boiska przy ul. Promiennej i Wyzwolenia

- Budowa drogi wzdłuż ul. Zakątek

- Budowa parkingu z oświetleniem wzdłuż Al. Niepodległości - działka 111/6

- Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży

- Budowa drogi wzdłuż ul. Błotnej

- Wykonanie wiaty ogniskowo-grillowej

- Budowa parkingu osiedlowego przy ulicy Staropolskiej

- Budowa drogi wzdłuż ul. Targowej pomiędzy ulicami Równą i Szkolną

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Al. Wyzwolenia

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiosennej

- Budowa nawierzchni ścieralnej asfaltowej ul. Różana Droga

- Budowa drogi wzdłuż ul. Żytniej

- Budowa drogi wzdłuż ul. Zbrojnej

- Budowa wiaty ogniskowo-grillowej

- Budowa drogi wzdłuż ul. Miłej do końca tj. do ostatniego budynku mieszkalnego

- Wykonanie budowy drogi wzdłuż ul. Szlacheckiej do końca tj. do ostatniego budynku mieszkalnego

- Budowa ul. Promiennej od ul. Równej do ul. Szkolnej

- Budowa chodników wzdłuż ulicy Książęcej i Królewskiej w Pile – jednostronnie

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Równej.

 

 • OSIEDLE MOTYLEWO

 - Oświetlenie ulicy Kolibrowej.

 

 • OSIEDLE PODLASIE

 - Budowa i oświetlenie sięgacza ul. Lelewela 99a-c, 97b-e

- Budowa Integracyjnego placu zabaw przy ul. Rodakowskiego

- Przebudowa chodnika i drogi wzdłuż ul. Dębowej

- Zakup kontenerów na potrzeby siedziby Rady Osiedla Podlasie

- Budowa drogi, chodnika i oświetlenia ul Dunikowskiego

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży i budowa mini boiska

- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kasprzaka od ul. Bydgoskiej do ul. Lipowej oraz odcinka ul. Lipowej dz. nr 1143

- Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 40

- Dostosowanie ośrodka OT- Płotki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 •  OSIEDLE STASZYCE

 - Przebudowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Pięknej i Czarnieckiego

- Rewitalizacja terenu wokół Filii 7 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

- Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej - Osiedlowej w Pile

- Budowa zejścia łączącego ul. Zamenhofa z ul. Półwiejską — chodnik oraz zjazd dla wózków i rowerów

- Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w rejonie ulic Osiedlowej i Trzcianeckiej - działka 177/29

- Budowa 25 miejsc parkingowych wzdłuż drogi na działce 177/8 obręb 25 (ul. Osiedlowa)

- Budowa parkingu przy przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola.

 

 •  OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

 - Budowa podjazd dla niepełnosprawnych na terenie Przedszkola nr 3

- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 5 - ul. Paderewskiego

- Wyrównanie podwórza i drogi dojazdowej do posesji ul. O.M. Kolbe 29 od strony ul. Żeleńskiego oraz wdrożenie studzienki do odbioru wody deszczowej

- Przebudowa placu zabaw dla dzieci w kwartale ulic: Al. Jana Pawła II 1-8, ul. Budowlanych, ul. Piekarskiej i ul. Wodnej

- Budowa parkingu przy przychodni lekarskiej ul Okrzei 14

- Przebudowa tarasu przy Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Rynkowej

- Budowa placu zabaw dla psów w rejonie Al. Niepodległości

- Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola nr 3

- Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3

- Rewitalizacja terenu w kwartale ulic: Pl. Zwycięstwa, ul. Śródmiejska, ul. Sikorskiego, ul. Kilińskiego w Pile

- Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Niepodległości.

 

 •  OSIEDLE ZAMOŚĆ

 - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2

- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4

- Zagospodarowanie terenu wraz z budową siłowni zewnętrznej w rejonie ulic Kapucyńskiej i Komuny Paryskiej

- Wykonanie zagospodarowania terenu działki w zakresie budowy „Zielonego zakątka”, jako miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców w różnym wieku, jako elementu integracji międzypokoleniowej i międzysąsiedzkiej

- Budowa stanowisk do pozostawienia rowerów, montaż wyposażenia boisk w sprzęty umożliwiające podejmowanie aktywności fizycznej oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii wraz z aranżacją skalno-roślinną miejsc przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bydgoskiej 23

- Przebudowa chodników na terenie Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile

- Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Komuny Paryskiej do garaży i boiska

- Utwardzenie i odwodnienie terenu przy ul. Chałubińskiego na działce nr 215/5

- Przebudowa miejsc postojowych wraz z remontem chodnika i wytyczeniem przejścia dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 4

- Przebudowa nawierzchni wzdłuż ul. Rodła

- Instalacja elementów zabawowych dla dzieci starszych i młodzieży w Parku im. Tekli Anny Budnowskiej

- Przebudowa trybun na Stadionie Żużlowym przy ul. Bydgoskiej

- Przebudowa sektora gości na Stadionie Żużlowym przy ul. Bydgoskiej.

 

 Zadania „małe”

wybrane do konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego 2019

 

 •  Osiedle GÓRNE

 - Montaż tablicy informacyjnej dotyczącej umiejscowienia hali sportowej przy ul. Żeromskiego

- Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek

- Budowa chodnika od ul. Medycznej 25-35 do wieżowca przy Al. Wojska Polskiego 11C

- Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej

- Montaż progów zwalniających przy ul. Żeromskiego

- Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów

- Przebudowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy ul. Kondratowicza na odcinku od Dziennego Domu Pomocy do ul. Reja.

 

 • Osiedle JADWIŻYN

- Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska — Staropolska — Wenedów -działka 95/10 i 95/2

- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Promiennej.

 

 • Osiedle MOTYLEWO

 - Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile.

 

 •  Osiedle STASZYCE

- Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich

- Instalacja ławek wzdłuż ul. Spacerowej

- Wykonanie bezpiecznego pasa drogi dla pieszych na odcinku drogi od ul. Okrzei, Dzieci Polskich, Spacerowa do ul. Chopina (na zapleczu sklepów)

- Instalacja dodatkowych ławek wzdłuż ul. Paderewskiego.

 

 •  Osiedle ZAMOŚĆ

- Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Młodych wraz z usunięciem pnia drzewa - działka 62/14

- Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Grabowej

- Instalacja rowerowych stacji naprawczych.