admin_template

Bezpieczeństwo

Lip
08

INTERPELACJA PRZEJŚCIA Z PODPOWIEDZIAMI

patrzprzejscie1.jpg
interpelacja-spojrz-w-prawo.jpg

14 czerwca złożyłem interpelację w sprawie wykonania w Pile przejść z podpowiedziami. Liczę na szybkie oraz pozytywne rozpatrzenie. Nasze bezpieczeństwo to podstawa!

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA:
Czy istnieje możliwość pomalowania na nowo powstających przejściach dla pieszych napisów „patrz w lewo” i „patrz w prawo” a przy odnawianiu oznakowania poziomego na jezdni również na obecnych, celem ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na przejściach, a w szczególności liczby potrąceń?

Ma to na celu zwrócenie szczególnej uwagi pieszych przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy, a tym samym może spowodować zmniejszenie liczby potrąceń w rejonie przejść dla pieszych. Każdy pieszy, zbliżając się do przejścia może już przeczytać napisy i tym samym zwiększy to jego czujność przy przechodzeniu na druga stronę ulicy. Również dla kierujących samochodami będzie to dobry sygnał do zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

Policjanci ruchu drogowego w Polsce już od ubiegłego roku prowadzą systematyczne działania, podczas których monitorują przejścia dla pieszych na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dwujezdniowych, gdzie natężenie ruchu jest duże. Zwracają uwagę na zachowanie pieszych przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy, jak również na zachowanie kierujących w stosunku do osób, znajdujących się na pasach. Jak wynika z policyjnych statystyk, wielu użytkowników dróg lekceważy przepisy. Kierujący samochodami często nie ustępują pierwszeństwa pieszym, a piesi przebiegają przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub też wchodzą na przejście na czerwonym świetle.

W miastach w których wprowadzono tego rodzaju działania, liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na oznakowanych przejściach znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlatego mam nadzieję, że pomysł z napisami również zostanie pozytywnie odebrany przez każdego użytkownika dróg i dzięki temu na pilskich drogach będzie jeszcze bezpieczniej.

Biuro prasowe: jacekboguslawski.pl