admin_template

Blog

ZDROWIE WIELKOPOLAN JEST NAJWAŻNIEJSZE

konferencje-ochrona-powietrza.png

Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan oraz wychodząc naprzeciw potrzebom wielkopolskich gmin, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie odbędą się trzy Konferencje szkoleniowe nt. kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych i najświeższych zmian prawnych w tym zakresie. Jest to kontynuacja cyklu corocznych spotkań poświęconych ochronie powietrza w naszym Województwie.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotował trzy lokalizacje, w trzech różnych terminach:
• 1 października 2019 r., Hotel Gromada w Pile, Al. Piastów 15
• 2 października 2019 r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34
• 7 października 2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

Konferencje kierowane są do przedstawicieli urzędów gmin oraz strażników miejskich i gminnych uprawnionych do kontrolowania przestrzegania uchwał antysmogowych. Prelegenci przekażą m. in. wiedzę na temat aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń z uwzględnieniem poszczególnych grup, o których mowa w w/w uchwałach.

Będzie można poznać sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych zakazanych i dopuszczonych do stosowania w/w uchwałami. Omówione zostaną wymagane przy sprzedaży węgla dokumenty potwierdzające parametry paliwa. Wskazany zostanie sposób pobierania próbek paliwa do przeprowadzenia skutecznej kontroli oraz sposób dalszego postępowania. Zaprezentowane zostaną przykłady nieprawidłowej eksploatacji kotłów, wskazanie złych nawyków i praktyk w tym zakresie.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad w/w konferencjami sprawuje departament środowiska UMWW, tel. 616266400, dsr.sekretariat@umww.pl
S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m.