admin_template

Blog

Zazdrość przechodząca w nadzieję

20-04-08-zazdrosc-przechodzaca-w-nadzieje.png

Polscy, w tym szczególnie wielkopolscy przedsiębiorcy, z zazdrością patrzą na szybką i skuteczną pomoc, którą otrzymują mieszkańcy innych państw regionu. Słysząc dzisiaj z kręgów rządowych hasło Tarcza 2.0. które jest pokłosiem walki frakcji zamiast zajęcia się gospodarką, myślę że obecna władza przygotowuję tę tarczę, aby ukryć się przed Polakami.

Jeśli statek idzie na dno, to w pierwszej kolejności należy ratować ludzi. Nie modlimy się, aby statek przestał tonąć tylko jak najszybciej do dobrych szalup ratunkowych, na których będzie można przeżyć, a nie rzucać mało efektywne na środku oceanu pandemii… koła ratunkowe. Ludzie straty odrobią jeśli zachowają życie.

W pobliskim nam regionie Niemiec, jakim jest Brandenburgia, rząd wprowadził program pomocy natychmiastowej dla MŚP, który wspiera przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w wyniku epidemii koronawirusowej bezzwrotnymi zastrzykami finansowymi w wysokości od 9 000 do 60 000 euro. Ponadto zadbano o zakłady zatrudniające polskich pracowników na co dzień przekraczających granicę w celu stawienia się na stanowisko pracy w Brandenburgii: ci pracodawcy otrzymują 65 EUR dziennie oraz dodatkowe 20 EUR za każdego członka rodziny przebywającego w Brandenburgii, w celu zwrotu kosztów za umieszczenie pracowników w miejscowych hotelach, pensjonatach itp. Informacje dostępne m.in. pod adresem: https://www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-informationen/aktuelle-unterstuetzungsangebote/

Hesja, region partnerski Wielkopolski, gotowa jest przeznaczyć co najmniej 8,5 miliarda euro na pomoc w walce ze skutkami pandemii. Zaplanowali to poprzez zwiększenie ram gwarancji landowych z 1,5 miliarda do 5 miliardów euro; ułatwienia i ulgi podatkowe w wysokości 1,5 miliarda euro, a także przez uchwalony już pakiet pomocy natychmiastowej  w wysokości 2 miliardów euro. Pakiet pomocy natychmiastowej kierowany jest do szpitali w celu zakupu odpowiedniego wyposażenia, a także MŚP, samozatrudnionych i przedstawicieli wolnych zawodów (głównie artystów). O pomoc można ubiegać się od poniedziałku, 31 marca br.  W uzupełnieniu do federalnego programu rządowego można ubiegać się o 3-miesięczne wsparcie:

·      10.000 EUR – MP zatrudniające do pięciu pracowników (środki federalne i landowe +1 tys. euro);

·      20.000 EUR – MP do dziesięciu pracowników (środki federalne i landowe +5 tys. euro);

·      30.000 EUR – MP do pięćdziesięciu pracowników (środki landowe).

Ponadto Rząd Hesji we współpracy z Bankiem Gospodarczo-Inwestycyjnym w Hesji (WIBank Hessen) wspiera MŚP (do 250 zatrudnionych pracowników) poprzez krótkoterminowe wsparcie płynnościowe, w postaci pożyczek w wysokości od 5 000 do 200 000 euro. Do tego dochodzą rozmaite rozwiązania podatkowe, w tym przewidziane są również ulgi. MŚP mogą się także ubiegać o dofinansowanie w wysokości maks. do 10.000 EUR za utworzenie planu uzdrowienia przedsiębiorstwa. Informacje dostępne m.in. pod adresem: https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/foerderprogramme_im_ueberblick_hochformat_querformat_20200131.pdf

Bliska wielu naszym rodakom Wielka Brytania, a dokładniej jej rząd, zapowiedział pakiet pożyczek w celu wsparcia gospodarki i dotacji dla przedsiębiorstw w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Rząd Borisa Johnsona zapowiedział pomoc dla linii lotniczych i branży hotelarsko-gastronomicznej oraz w zakresie kosztów pożyczek mieszkaniowych. Ministrowie zobowiązali się również do udzielenia pożyczek rządowych o wartości 330 mld funtów na rzecz walczących z kryzysem wywołanym epidemią przedsiębiorstw. To równowartość 15 proc. PKB Wielkiej Brytanii. Dodatkowo rząd w tym roku budżetowym przeznaczy 20 mld funtów dotacji dla przedsiębiorstw oraz w celu obniżenia podatków. Natomiast dla zwiększenia płynności finansowej wśród większych firm uruchomiono wspólnie z Bankiem Anglii nowy instrument pożyczkowy. Ma on umożliwić pozyskanie tzw. taniego, łatwo dostępnego papieru komercyjnego.

Nie czas teraz na gierki, a tym bardziej zajmowanie się wyborami. Nie czas teraz na straszenie wojskiem na ulicach zamiast walczenia ze skutkami epidemii, teraz jest czas na służbę! Nasi rodacy, szczególnie przedsiębiorcy i ich pracownicy potrzebują spokoju, nadziei i pewności, że nic nie zagrozi ich zdrowiu i bytowi.

Jacek Bogusławski