admin_template

Blog

#ZARAŻAMYDOBROCIĄ

W Polsce ponad 2 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, z czego aż 196 tys. w Wielkopolsce. Północna Wielkopolska należy niestety wciąż do subregionów relatywnie najbiedniejszych. Syntetyczny wskaźnik ubóstwa jest najwyższy w powiatach złotowskim, chodzieskim, pilskim, wągrowieckim i tylko minimalnie lepszy w czarnkowsko-trzcianeckim, choć sytuacja w ostatnich latach systematycznie się poprawiała, wraz z malejącym bezrobociem.

Pusty talerz jest więc codziennością wielu osób w naszym najbliższym otoczeniu. Bank Żywności w Pile przychodzi takim rodzinom i osobom z pomocą i przekazuje jedzenie potrzebującym. Nie przerwaliśmy pracy w czasie pandemii, a dzięki środkom z SWW zabezpieczamy pracowników Banku, działaczy i wolontariuszy organizacji przed ewentualnym zarażeniem.

Pandemia COVID-19 dotyka nie tylko ludzi bogatych, ale najbardziej osoby biedne, które tracą dochody i tym bardziej nie mają środków, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed niewidzialnym zagrożeniem.
Pojawienie się ogniska chorobowego wśród osób ubogich może oznaczać szybkie rozprzestrzenianie się choroby oraz wyższy wskaźnik śmiertelności, ponieważ osoby biedne nie dysponują środkami na leczenie specjalistyczne, a czas przyjęcia w ramach usług opłacanych przez NFZ jest wciąż odległy.

Dzięki wspólnej inicjatywie podjętej razem z Mieczysław Augustynem, prezesem PBŻ została ogłoszona akcja #ZARAŻAMYDOBROCIĄ tj. zbiórki pieniędzy wśród wielkopolskich przedsiębiorców oraz innych osób dobrego serca, które w 100% zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla osób ubogich w północnej Wielkopolsce oraz osób, które na co dzień zajmują się wydawaniem żywności ubogim. Środki zostaną dostarczone wraz żywnością dla osób potrzebujących odbierających pomoc żywnościową, za pośrednictwem współpracujących z bankiem organizacji charytatywnych bezpośrednio zajmujących się dożywianiem.

Akcja jest działaniem apolitycznym i non-profit.

Chcesz wspomóc akcję? Wpłać dowolną kwotę na konto Banku Żywności w Pile
nr: 02 1090 1320 0000 0000 3202 9822.

Uwaga! Istnieje możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.

Ps. Dziękuję za wsparcie akcji Piotrowi Głowskiemu, prezydentowi Piły i Jackowi Gurszowi, burmistrzowi Chodzieży.

Kontakt do PBŻ:

Stanisław Borecki

Dyrektor Biura
Pilskiego Banku Żywności
ul.Motylewska 24
64-920 Piła
e-mail: stanislaw.borecki@bankizywnosci.pl
tel : 519 544 035

awu3178.JPG
awu3179.JPG
awu3187.JPG
awu3188.JPG
20-05-28-zarazamy-dobrocia.jpg