admin_template

Blog

To koniec samorządności!

19727099-1413973718684874-1382483759-o.jpg

Nie boję się tego powiedzieć wprost. Na naszych oczach tworzy się nowa policja polityczna ukierunkowana na samorządy. Dzieje się to pod przykrywką nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Można spytać na co ta nowelizacja skoro RIO – w ramach obecnego prawa - funkcjonują dobrze, a nawet (choć RIO sprawują kontrolę nad samorządami) stanowią dobrego partnera dla samorządów.

Do tej pory wojewoda sprawował nadzór nad samorządem pod względem legalności a RIO badały wydatki samorządów pod względem finansowym, a teraz mają badać także pod kątem celowości, gospodarności i rzetelności. Tak więc zakwestionować można wszystko - każdy zakup, każdą inwestycję, a „niewygodnego” dla partii rządzącej, wójta, burmistrza, starostę (z opozycji), usunąć ze stanowiska i zwolnić miejsce dla kolejnego „Misiewicza”, czyli pokornego, grzecznego, a przede wszystkim… swojego! Najprościej mówiąc, prezesa RIO ma powoływać i odwoływać premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Ten natomiast, będzie miał możliwość całkowitej wymiany kadr. Oznacza to podporządkowanie RIO administracji rządowej i ubezwłasnowolnienie samorządów. A przecież samorząd terytorialny powinien być jednostką, którą nadzorują mieszkańcy, bo tak jest zapisane w konstytucji. Mieszkańcy potrafią ocenić czy dany samorząd działa dobrze, czy źle, ale niestety mamy kolejny zamach na samorządy, do którego doszło w Sejmie w godzinach późnonocnych. W artykule 171 konstytucji jest jasno napisane czym zajmują się RIO. Dodatkowe zapisy, które – niebawem – mają zostać wprowadzone, są poza konstytucją, a zatem poza prawem! Nasuwa się pytanie: czemu to ma służyć? Myślę, że jest to skok na stołki ze strony obecnej władzy rządzącej a co najgorsze to jest poza konstytucyjna zmiana ustroju w Polsce.

Prosty przykład. W Pile mamy dwie ulice: Mickiewicza i Słowackiego. I załóżmy hipotetycznie, że radny z ulicy Mickiewicza zabiega o remont chodnika przy tejże ulicy. Jego propozycja przeszła przez Radę Miasta, udało się ją przegłosować, ale w pewnym momencie radny z opozycji, czyli z ulicy Słowackiego pomyślał, że bardziej celowym będzie remont chodnika przy jego ulicy. I sprawę zaskarża do RIO. RIO natomiast zaczyna się sprawie przyglądać pod kątem gospodarności. Przy tym okazuje się, że radny z ulicy Słowackiego jest kolegą partyjnym członków z RIO. Ci zatem idą mu na rękę i zaskarżają propozycję radnego z ulicy Mickiewicza twierdząc, że jest ona niegospodarna. RIO realizując wytyczne, stwierdzi niegospodarność zupełnie uznaniowo i subiektywnie, co da premier prawo odwołania włodarza gminy i powołania komisarza. Do czego to prowadzi? Ano do tego, że w każdej chwili, „odgórnie”, można odwołać starostę, prezydenta, czy burmistrza, bo tenże starosta, prezydent, czy burmistrz jest z opozycji. Po co nam włodarze sejmików, powiatów, gmin a także radni jeśli będą rządzili, a właściwie administrowali w strachu, co, kto o nich i ich pracy pomyśli w Warszawie z jednoczesną świadomością o wiszącym nad nimi mieczem Damoklesa.

Nie jest dobrze kiedy o wszystkim zaczyna decydować władza centralna. Nie zapominajmy, że tak już kiedyś było, gdy rządził lokalny, pierwszy sekretarz. Pamiętajmy co znaczy słowo „samorząd”. Nie doprowadźmy do tego aby rządził sam rząd. Szanujmy konstytucję. Prezydent RP powinien wziąć pod uwagę fakt, że mamy obecne, a nie dawne czasy; że cieszymy się wolnością i chcemy aby oceniał nas nie rząd, a mieszkańcy. Bo przecież samorządowcy są dla mieszkańców i pracują na rzecz mieszkańców.