admin_template

Blog

Reforma gimnazjów bez dyskusji.

Jednym z głośniejszych pomysłów, które chce podjąć rząd jest reforma edukacji, który zakłada przede wszystkim likwidację gimnazjów. W dyskusji, która prowadzona jest w tym temacie brakuje w mojej ocenie zastanowienia. Z opinią tą zgadza się wielu Polaków, o różnych poglądach politycznych, którzy nie są przekonani do tak daleko idących i radykalnych zmian. Uważam, że potrzebna jest pogłębiona dyskusji i analizy skutków jakie mogą powstać z podejmowania pochopnych decyzji. Na skutki zwracają uwagę związki zawodowe oraz związek nauczycieli, których stanowiska chcę przytoczyć:

Stanowisko w sprawie reform w oświacie, które miałyby prowadzić do likwidacji gimnazjów zajęła m.in. Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska. Komisje wyrażają stanowczy sprzeciw wobec pomysłów podejmowany przez rząd. Warto zaznaczyć, że pomysł likwidacji gimnazjów prowadzony jest bez konsultacji z właściwymi dla tej sprawy organizacjami oraz podmiotami, które funkcjonują w oświacie.

Stanowisko Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska (kliknij, aby przejść)

Ponadto głos zabrał Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego 110 rocznice obchodzimy w tym roku. Podczas pilskich obchodów tego jubileuszu, był to bardzo ważny wątek podczas wystąpień. Warto zapoznać się z oświadczeniem władz centralnych ZNP.

Stanowisko ZNP ws. projektowanych zmian ustroju szkolnego

System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów państwa, a każda jego przebudowa znacząco wpływa zarówno na życie obywateli, jak i całą wspólnotę społeczną. Edukacja to obszar wymagający szczególnej troski ze strony nas wszystkich. Nie znosi rewolucyjnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego apeluje do wszystkich podmiotów sceny politycznej o rozwagę w projektowaniu radykalnych zmian w polskim systemie oświaty.

Za społecznie szkodliwy Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa zamiar kolejnej zmiany obecnej struktury ustroju szkolnego. Likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie ich funkcjonowania w systemie to krok nieodpowiedzialny. Nie rozwiąże istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców uczniów, jak i organów prowadzących szkoły oraz pracowników zatrudnionych w gimnazjach. Wymusi kosztowne zmiany programów, podręczników i bazy edukacyjnej.

Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą zwłaszcza kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w czasie nauki w gimnazjum. Obecna w debacie publicznej fala krytyki wobec edukacji gimnazjalnej wymaga głębokiego namysłu i starannych analiz.

Nie można jednak zapominać o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów, którzy w badaniach międzynarodowych udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą efekty. Warto przy tym zwrócić uwagę, że sukcesy te nie były automatycznym skutkiem utworzenia gimnazjów. Musieliśmy poczekać na nie kilka lat. Dowodzi to jasno, że nie zmiana, lecz właśnie jej stabilizacja jest właściwym podłożem dobrych efektów oświatowych.

Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej.

Oświata potrzebuje stabilizacji i spokoju, żeby wypracować dobry efekt edukacyjny. Zanim nauczymy się skutecznie ją wspierać – zostawmy szkoły w spokoju.

za Zarząd Główny ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podkreślę jeszcze raz. W mojej ocenie, przed przeprowadzeniem zmian, koniecznym jest aby przeprowadzić pogłębioną dyskusję, która pozwoli na merytoryczne przeprowadzenie zmian, a może i odejście od pomysłu, który może niweczyć wieloletnie starania w pracy nad systemem edukacji, a ponadto to dyskusja ta pozwoli na wypracowanie wspólnego planu i strategi reform edukacyjnych. Wierzę, że w efekcie podejmowanych działań przez społeczeństwo, władze wypracują program, który będzie najkorzystniejszy dla wszystkich i nie będzie prowadził do likwidacji jakichkolwiek instytucji. Łatwo coś zburzyć, o wiele trudniej odbudować.

Jacek Bogusławski