admin_template

Blog

Nowy projekt dla samorządów

W Wągrowcu rozpoczęliśmy cykl spotkań regionalnych z przedstawicielami jednostek samorządowych województwa wielkopolskiego, podczas których przybliżamy projekt pt. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Projekt realizuje departament gospodarki urzędu marszałkowskiego, a jego celem jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. Projekt zakłada wdrożenie lub modernizacje procedur współpracy z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w samorządzie, w tym również przygotowanie, upowszechnienie i aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej jednostek samorządowych. Realizacja jest rozłożona w czasie, potrwa do czerwca 2023 roku, a wsparciem zostanie objętych ponad sto jednostek samorządowych. Udział jest BEZPŁATNY. Projekt zakłada m. in. warsztaty i szkolenia dla samorządowców, zarówno dla kadry kierowniczej, jak i urzędników. Kolejne spotkanie odbyło się w Trzciance. Tu również rozmawialiśmy z przedstawicielami jednostek samorządowych, których przekonujemy do udziału w projekcie. Spotkania mają charakter informacyjny, a ich celem jest przybliżenie założeń projektu, do którego nabór rozpoczniemy na początku przyszłego roku. Zachęcam wszystkich samorządowców – naprawdę warto.

konsultacje-wagrowiec-01.JPG
konsultacje-wagrowiec-02.JPG
konsultacje-wagrowiec-03.JPG
trzcianka-03.JPG
trzcianka-02.JPG
trzcianka-01.JPG