admin_template

Blog

Nowa strategia UE

20-06-10-ue-niepelnosprawni.jpg

Obecna strategia UE w sprawie niepełnosprawności dobiega końca, więc Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do przygotowania ambitnej strategii na okres po 2020 roku. Odkryj priorytety PE.

Oczekiwania PE wobec nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności

Parlament Europejski dąży do integracyjnego społeczeństwa, w którym prawa osób niepełnosprawnych są chronione, dostosowane do indywidualnych potrzeb i w którym nie ma dyskryminacji.

Na sesji plenarnej w czerwcu, posłowie zagłosują nad priorytetami nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 roku, opartej na europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Parlament chce, aby UE była liderem we wspieraniu osób niepełnosprawnych i wzywa do ambitnej i kompleksowej strategii opartej na zasadzie pełnego włączenia społecznego.

Parlament wzywa Komisję Europejską do:

  • opracowania nowej strategii w ścisłej współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich organizacjami

  • włączenia kwestii praw osób niepełnosprawnych do wszystkich polityk i obszarów

  • ustanowienia jasnych i mierzalnych celów oraz regularnego monitorowania

  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, transportu publicznego, mieszkań

  • wystarczających środków na realizację wszystkich obowiązków związanych z dostępnością

  • wdrożenia i dalszego rozwoju pilotażowego projektu unijnej karty osoby niepełnosprawnej, który umożliwia wzajemne uznawanie statusu osoby niepełnosprawnej w niektórych krajach UE

  • wspólnej unijnej definicji „niepełnosprawności”

Więcej TUTAJ.

źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli