admin_template

Blog

Ministerstwo zainwestuje w obiekty sportowe w subregionie pilskim?

bazasportowa16.jpg

To szansa dla szkół i organizacji sportowych na modernizację bazy sportowej.

O zrealizowanych inwestycjach, ale przede wszystkim szansach rozwoju sportu w naszym regionie, która możliwa jest dzięki ministerialnym programom, rozmawiali samorządowcy oraz przedstawiciele klubów i organizacji sportowych na pierwszym w regionie spotkaniu dot. bazy sportowej, które zorganizowali: Poseł na Sejm RP – Jakub Rutnicki oraz radny Rady Miasta Piły – Jacek Bogusławski. Jest o co walczyć bowiem ministerstwo dołoży do inwestycji nawet do 3 mln. Czy szanse są realne? Zrealizowane dotąd projekty takie jak: rozbudowa budynku przystani kajakowej i remont mostu w Wolsztynie, termomodernizacja hali sportowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opalenicy, remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, boisko sportowe w Skokach czy modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach; jasno dowodzą, że z puli środków finansowych dysponowanych przez Ministerstwo Sportu możliwe jest podjęcie pod realizację inwestycji, które wprost wpływają na podnoszenie warunków szkolenia.

Programy ministerialne to ogromna szansa dla rozwoju sportu w naszym regionie. Głęboko wierzę, że kluby sportowe w subregionie pilskim, podejmą wyzwanie i złożą wnioski o modernizację, dzięki czemu baza sportowa, którą dysponujemy będzie jeszcze większa. Już teraz prowadzone są inwestycje takie jak stadion lekkoatletyczny przy Żeromskiego, które wpłyną na rozwój sportu przede wszystkim wśród młodzieży. To pierwsze szkolenie, które zorganizowaliśmy z Posłem Jakubem Rutnickim, jest kolejnym z działań, które mają na celu wspieranie sportu także na poziomie inwestycji. Wraz z Posłem gwarantujemy klubom wsparcie merytoryczne. – mówił Jacek Bogusławski, radny Rady Miasta Piły.

Pierwszy z przedstawionych, na wtorkowym spotkaniu programów, którego kolejną edycję ogłosiło Ministerstwo Sportu jest „program modernizacji infrastruktury sportowej” skupia się na modernizacji obiektów takich jak: sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe), kryte pływalnie, lodowiska stałe oraz tory lodowe, boiska sportowe oraz terenowe urządzenia sportowe, kompleksy lub urządzenia, takie jak: bieżnie proste i okrężne, skocznie i rzutnie, korty tenisowe, przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, tory kolarskie, wrotkarskie, trasy nortorolkowe i skateparki, obiekty dla sportów jeździeckich, a także zaplecza szatniowo – sanitarne. Dofinansowanie maksymalne dla zadań na które projekty zbierane są do 31 marca 2016 roku, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 2 mln zł, a w przypadku krytej pływalni nie więcej niż 3 mln zł.

Inny program, którego specyfikę oraz założenia przedstawione zostały na wtorkowym spotkaniu w Pile dot. rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. Katalog zadań, które mogą zostać zrealizowane z tego programu obejmuje m.in. budowę: pełnowymiarowych sal gimnastycznych (w tym hal sportowych), boisk o nawierzchni syntetycznej, obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, kortów tenisowych; a także inwestycje polegające na budowie boisk do sportów plażowych i streetballa, skate parków, siłowni plenerowych i placów sprawnościowych. Program rozwoju szkolnej infrastruktury odnosi się także do przebudowy i remonty obiektów sportowych. W przypadku tego programu dofinansowanie do inwestycji plasuje się od 30 do 80 % w zależności od rodzaju zadania i czynników, które określa resort sportu. Termin na złożenie wniosków upływa 15 kwietnia 2016 roku.

Orliki lekkoatletyczne to trzeci z programów, który omówiony został podczas spotkania. Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej to działanie, którego głównym celem jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak i również umożliwiającej profesjonalne współzawodnictwo sportowe. Docelowo resort sportu dąży do stanu, aby na terenie każdej gminy był przynajmniej 1 obiekt lekkoatletyczny, z kolei na terenie powiatu przynajmniej jeden certyfikowany obiekt lekkoatletyczny. Wszystkie z wymienionych projektów dopuszczają do złożenia projektów wnioskodawców którymi mogą być jednostki samorządu terytorialnego, oraz stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Organizatorzy wtorkowego szkolenia w razie chęci podjęcia wniosku, tudzież pytań zachęcają do kontaktu osobistego tudzież mailowego: biuro@jakubrutnicki.pl lub biuro@jacekboguslawski.pl