admin_template

Blog

Kierunek wodór!

20-06-26-webinarium-wodor.jpg

Podczas piątkowego webinarium wodorowego, w którym uczestniczyli członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, poznaliśmy rozwiązania legislacyjne w zakresie wprowadzenia technologii wodorowych w Wielkiej Brytanii i Australii. Gośćmi „spotkania na łączach” byli dr Justyna Kulczyk-Małecka, pracownik naukowy Manchester Metropolitan University, Jakub Wilchelm, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sydney oraz Wojciech Andrzejewski z Kancelarii Prawnej Piszcz
i Wspólnicy.

W Wielkiej Brytanii działa Hydrogen Taskforce – koalicja największych innowacyjnych przedsiębiorstw, której celem jest zabezpieczenie roli wodoru w przyszłej gospodarce energetycznej, poprzez między innymi stworzenie strategii wodorowej, wsparcie budowy 100 stacji tankowania wodoru na terenie kraju do 2050 roku, opracowanie planów finansujących produkcję wodoru dla przemysłu jako domieszki do gazu ziemnego
w ciepłownictwie, energii elektrycznej i w transporcie.

Rząd brytyjski zainwestował ponad 90 milionów funtów w projekty wodorowe, w tym 70 milionów obejmie miedzy innymi finansowanie niskoemisyjnych zakładów produkcji wodoru na dużą skalę w Mersey oraz w pobliżu Aberdeen. 20 milionów zostanie przeznaczone na finansowanie projektów mających zmniejszyć emisję i rachunki gospodarstw domowych
w ramach dziewięciu brytyjskich lokalnych projektów „inteligentnej energii”. Jak wynika
z obliczeń, ponad 250 000 osób może mieć swoje domy zasilane z lokalnych źródeł odnawialnych, co może doprowadzić, dzięki rządowemu dofinansowaniu, do obniżenia nawet o połowę rachunków za energię.

W Wielkiej Brytanii pojazdy elektryczne na baterie lub wodorowe ogniwa paliwowe nie są opodatkowane, z wyjątkiem spalinowych pojazdów zasilanych wodorem.

Australia nie ma obecnie spójnych regulacji prawnych dotyczących wodoru, jednak rząd federalny planuje tworzyć ramy prawne w oparciu o sześć dziedzin: Narodową Strategię Wodorową powstałą pod koniec ubiegłego roku, koordynację współpracy, regulacje prawne ograniczające bariery związane z gospodarką wodorową, standaryzację rozwiązań na całym świecie, infrastrukturę, zachęty w postaci między innymi grantów, ulg podatkowych.

Zarówno w przypadku Wielkiej Brytanii, jak i Australii, tworzy się na poziomie lokalnym dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki wodorowej, które następnie stanowić będą podstawę do opracowania dokumentów na poziomie krajowym. Zdaniem mecenasa Wojciecha Andrzejewskiego, ścieżka legislacyjna powinna prowadzić właśnie od budowy strategii do konkretnych regulacji. Kluczowym zadaniem jest obecnie przyjęcie w Polsce polityki energetycznej państwa, będącej obecnie w fazie projektu, uwzględniającej rozwiązania w obszarze technologii wodorowych.