admin_template

Blog

KE kupi 300 mln dawek szczepionki

20-08-05-bruksela-szczepionka-ke.jpg

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Sanofi przewiduje możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. KE wciąż prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

- Komisja Europejska czyni wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Europejczykom szybki dostęp do szczepionki, która jest bezpieczna i da im ochronę przed koronawirusem. Ogłoszone 31 lipca porozumienie z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym filarem szerszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek. Wkrótce poczynimy dalsze krokimówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Komisja prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkoma innymi firmami. Chociaż dziś nie wiemy, która szczepionka będzie najskuteczniejsza, Europa inwestuje w zróżnicowany zestaw obiecujących szczepionek, opracowywanych w oparciu o różne rodzaje technologii. Zwiększa to nasze szanse na szybkie uzyskanie skutecznego remedium na koronawirusa. Szczepionka byłaby prawdziwie ogólnoświatowym dobrem. UE chce pomóc uzyskać dostęp do szczepionki również krajom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, co pozwoliłoby im znaleźć wyjście z tego kryzysu.

- Bezpieczna i skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 jest najpewniejszą drogą wyjścia z kryzysu. Dlatego też w ostatnich tygodniach wypracowaliśmy jednolite podejście UE, które pozwoli nam zabezpieczyć dostęp do odpowiedniej ilości dawek obiecujących szczepionek kandydackich. Ogłoszone 31 lipca zakończenie wstępnych rozmów z firmą Sanofi jest pierwszym ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie obywatelom Unii równego dostępu do szczepionkimówi Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Efektem zakończonych 31 lipca wstępnych rozmów ma być zawarcie umowy ramowej na zakup szczepionki, która zostanie sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje środkami przeznaczonymi na stworzenie portfela potencjalnych szczepionek o różnych profilach i produkowanych przez różne firmy.

Komisja Europejska stawia sobie również za cel zagwarantowanie, że każdy, kto potrzebuje szczepionki, otrzyma ją w dowolnym miejscu na świecie, a na tylko na terenie Unii. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni.

W tym celu od 4 maja 2020 r. Komisja zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – globalnej kampanii na rzecz powszechnego dostępu do testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz globalnego ożywienia gospodarczego.

Komisja jest również gotowa zbadać – wraz z partnerami międzynarodowymi – czy znaczna liczba krajów zgodziłaby się na połączenie zasobów, aby wspólnie zarezerwować w firmach farmaceutycznych przyszłe szczepionki dla siebie samych, a także dla krajów o niskich i średnich dochodach. Kraje o wysokich dochodach mogłyby działać jako pluralistyczna międzynarodowa grupa nabywców, przyspieszając w ten sposób opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek oraz maksymalizując dostęp do nich dla wszystkich, którzy ich potrzebują, na całym świecie.

Kontekst

17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię przyspieszenia rozwoju, produkcji i stosowania skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionek w określonym terminie Komisja sfinansuje – na podstawie umów ramowych – część kosztów, które producenci szczepionek muszą ponieść na początkowym etapie. Przekazane środki będą traktowane jako zaliczka na poczet szczepionek, których zakupu faktycznie dokonają państwa członkowskie.

Ponieważ wysokie koszty i wysoki wskaźnik niepowodzeń sprawiają, że inwestowanie w szczepionki przeciwko COVID-19 stanowi wysoce ryzykowną decyzję dla podmiotów opracowujących szczepionki, umowy te umożliwią dokonanie inwestycji, które w przeciwnym razie nie doszłyby do skutku.

Dla swojej szczepionki kandydackiej Sanofi zamierza wystąpić do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w czerwcu 2021 r. po tym, jak w III fazie badań klinicznych uzyskano obiecującą reakcję immunologiczną.

Więcej informacji

Unijna strategia w dziedzinie szczepionek

Działania w odpowiedzi na koronawirusa

źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli