admin_template

bezSmogu

Lip
19

Rodzaje smogu

37105884-2145013872236204-68543929568502.jpg
37173762-2145013862236205-71093111672222.jpg

Rodzaje smogu

Smog to cały czas bardzo aktualny temat, chociaż latem często zapominany o problemie, gdyż wtedy bywa on mniej uciążliwy. Istnieje kilka rodzajów smogu, których występowanie zależne jest od kilku głównych czynników, takich jak klimat czy pora roku. Ze względu na skład rozróżnia się dwa główne typy smogu: londyński i Los Angeles.

Smog londyński

Smog nazywany londyńskim jest smogiem kwaśnym i siarkowym, w którego kładzie dominują tlenki siarki, tlenki węgla oraz benzo(a)piren i pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Nazwę zawdzięcza miastu, w którym pojawił się tzw. „wielki smog londyński” w 1952 roku. Powstał on z wyemitowanych do atmosfery gazów, pochodzących głównie z kominów mieszkań i fabryk oraz spalin samochodowych. Jest to rodzaj zanieczyszczeń powietrza typu pierwotnego, typowy dla klimatu umiarkowanego. Występuje zazwyczaj od listopada do stycznia, czyli w sezonie grzewczym. 

Smog Los Angeles

Smog fotochemiczny (ozon troposferyczny), nazywany także smogiem Los Angeles. Występuje głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej, w jego składzie dominują związki pochodzące ze spalin samochodowych i przemysłowych, głównie tlenki węgla i tlenki azotu. Występuje zazwyczaj w okresie letnim, tj. od czerwca do września. Jego powstawaniu towarzyszą specyficzne warunki pogodowe, takie jak wysoka temperatura i duże nasłonecznienie oraz brak wiatru. Jest to rodzaj zanieczyszczeń wtórnych, które powstają w wyniku reakcji chemicznych w atmosferze. Smog fotochemiczny przybiera formę widzialną, w gorące letnie dni unosi się nad miastem w postaci ‘brudnej’ mgły. Jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka, a także ogranicza znacznie widoczność kierowcom.

W Polsce występują oba rodzaje smogu. Smog u nas występuje głównie zimą w sezonie grzewczym, przy niskich temperaturach w bezwietrzne dni. Jednak również w upalne lata, przy temperaturach w przedziale 25 – 35 st. C., gdy nie wieje wiatr może pojawić się smog fotochemiczny. Ryzyko wystąpienia smogu typu Los Angeles jest największe w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest duże natężenie ruchu. Pamiętajmy, że oba rodzaje smogu są szkodliwe zarówno dla człowieka, jak i środowiska.

Źródła:

http://smogowe.info

http://student.agh.edu.pl

http://histografy.pl