admin_template

bezSmogu

Wrz
03

Poradnik antysmogowy – cz. IV

antysmog.JPG

Od 1 maja 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie uchwał antysmogowych, zakazane jest spalanie:

1.      węgla brunatnego – oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2.      mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3.      paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% (miał najgorszej jakości),

4.      węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

·         wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

·         zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

·         zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

5.      biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Do paliw określanych jako biomasa stała zalicza się głównie drewno, pellet oraz słomę. Drewno o wilgotności poniżej 20% można uzyskać poprzez jego sezonowanie (czyli suszenie naturalne), przez okres co najmniej pół roku, a nawet do kilku lat, bądź poprzez suszenie sztuczne. Im bardziej suche i twarde drewno (np. dąb, jesion, buk), tym większe korzyści dla użytkownika kotła (większe ilości ciepła), a przede wszystkim środowiska (mniejsza emisja pyłów).

Nie spalajmy drewna mokrego, konserwowanego, drewna drzew iglastych, miału najgorszej jakości, flotu i węgla brunatnego!

 

DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA URZĄDZENIA GRZEWCZE

1.      kotły:

·         muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych.

 

Wymagania EKOPROJEKTU zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej, i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej; dzięki temu urządzenia grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i znacznie obniżają emisje zanieczyszczeń.

·         muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa,

·         nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających na jego zamontowanie,

·         powyższe wymagania będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku dla kotłów bezklasowych (tzw. „kopciuchów”), jeśli kotły zostały uruchomione przed 1 maja 2018 r., co praktycznie wiąże się z ich wymianą,

·         okresem granicznym użytkowania kotłów klasy 3 i 4* jest 1 stycznia 2028 r.,

·         kotły 5 klasy*, przy zachowaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej, będą mogły być użytkowana bezterminowo.

 

*klasa kotła zależy od jego sprawności i wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliwa; im wyższa klasa, tym ostrzejsze wskaźniki parametrów.

2. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy):

·         muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych,

·         wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zainstalowanych przed 1 maja 2018 r. obowiązują od 1 stycznia 2026 r., chyba, że instalacje te będą:

·         osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, lub

·         zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry) do wartości określonych w rozporządzeniu Komisji UE (EKOPROJEKT).