admin_template

bezSmogu

Sie
30

Poradnik antysmogowy - cz. II

antysmog.JPG

W powietrzu znajduje się mnóstwo szkodliwych substancji, które wdychamy na co dzień.

Pył zawieszony (PM10 i PM 2,5) powoduje uszkodzenia płuc, podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia krwionośne i drogi oddechowe, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, przenika do organizmu płodu i zaburza jego rozwój, może również być rakotwórczy. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM 2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, ponieważ powoduje wzrost liczby zgonów, których przyczyną są choroby układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), np. benzo(a)piren (C20 H12) – zwiększa ryzyko raka (zwłaszcza płuc), może podrażniać skórę i oczy, wykazuje małą toksyczność ostrą, ale dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, benzo(a)piren jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje on z DNA.

Dwutlenek siarki (SO2) – zwęża drogi oddechowe, zwłaszcza u osób chorych na astmę i małych dzieci.

Ozon (O3) – powoduje uszkodzenia płuc, wywołuje kaszel i bóle w klatce piersiowej.

Tlenki azotu (NOx) – mają działanie podobne do ozonu i dwutlenku siarki, a poza tym wywołują zaburzenia rozwoju u dzieci.

Tlenek węgla (CO) wywołuje niedotlenienie serca, mózgu i innych narządów, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu.