admin_template

bezSmogu

Sie
28

Poradnik antysmogowy - cz. I

antysmog.JPG

CO TO JEST SMOG?

Zjawisko to występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne (np. brak wiatru, czy mgła) sprzyjają ich koncentracji. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu:

smog londyński – występuje głównie zimą, od października do marca, i ma związek z energetycznym spalaniem paliw, czyli paleniem w piecach. Zawiera przede wszystkim pyły, tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadzę i węglowodory (benzo(a)piren – BaP). Główną przyczyną występowania tego smogu jest zwiększone zanieczyszczenie powietrza,spowodowane m.in. niską emisją,

smog typu Los Angeles (fotochemiczny) – pojawia się głównie latem. Powstaje ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla,tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem promieniowania słonecznego powstają z nich kolejne toksyny.

NISKA EMISJA

Pojęciem emisji niskiej określa się emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z kominów (emitorów) o wysokości poniżej 40 metrów. Pojęcie niskiej emisji dotyczy zatem indywidualnych urządzeń grzewczych, użytkowanych w sektorze komunalno – bytowym (czyli w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych), lokalnych kotłowni małej mocy cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, warsztatach usługowych,obiektach handlowych, itp.

EMISJA LINIOWA

Pojęcie emisji liniowej obejmuje emisję komunikacyjną powodowaną przez pojazdy. Wprowadzanie dużej ilości zanieczyszczeń do powietrza w strefie przyziemnej prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń i przyczynia się do powstawania zjawiska smogu.

W kolejnej części między innymi o tym, co wdychamy na co dzień.