admin_template

bezSmogu

Sty
11

Nowy norweski projekt

21-01-11-czasnawodor-deep-purple-norway-.png

TechnipFMC poprowadzi konsorcjum składające się z jednych z największych producentów energii odnawialnej, które skonstruuje i przetestuje swój nowy morski system produkcji zielonego wodoru. Projekt nosi nazwę Deep Purple i został wsparty przez Innovation Norway kwotą 9 milionów euro na dalszy rozwój zaawansowanych systemów energetycznych dla morskiej energetyki wiatrowej w połączeniu z produkcją zielonego wodoru.

Konsorcjum składa się z wiodących partnerów przemysłowych, takich jak Vattenfall, Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE i Slåttland, i jest wspierane przez środowisko akademickie, firmy badawcze i klastry. Projekt pilotażowy Deep Purple, który uzyskał wsparcie finansowe od Innovation Norway, pozwoli firmie energetycznej na przygotowanie obiektu do komercyjnego wykorzystania morskiego na dużą skalę.

- Uzyskanie zezwoleń i funduszy na przeprowadzenie pilotażu skali jest kluczowym krokiem na drodze do komercjalizacji. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom i firmie Innovation Norway za współpracę z nami przy rozwijaniu zrównoważonej produkcji energii odnawialnej – mówi Jonathan Landes, prezes TechnipFMC ds. łodzi podwodnych.

Projekt umożliwi TechnipFMC dalszy rozwój zaawansowanych systemów energetycznych dla morskiej energetyki wiatrowej w połączeniu z produkcją zielonego wodoru. Zakres obejmuje również rozwój i testowanie zaawansowanego systemu sterowania i doradztwa oraz dynamicznego symulatora procesów.

Deep Purple w unikalny sposób integruje sprawdzone technologie, aby dostarczać rozwiązania do produkcji ekologicznego wodoru na morzu i zrównoważonej energii odnawialnej. System składa się z morskich turbin wiatrowych i morskich technologii wodorowych do produkcji, magazynowania i transportu energii w postaci sprężonego zielonego wodoru. Może być również używany do produkcji, magazynowania i dostarczania wodoru konsumentom na morzu lub eksportowany rurociągiem na ląd.

- Deep Purple to kolejny przykład naszego zaangażowania we współpracę z klientami i branżą w celu rozwijania transformacyjnych technologii, wykorzystując naszą branżową wiedzę i doświadczenie w dziedzinie podwodnej transformacji – mówi Jonathan Landes.

Jednym z kluczowych elementów zarządzania okresowością wiatru i fal jest połączenie energii odnawialnej z magazynowaniem energii, dzięki czemu Deep Purple jest kompletnym, zrównoważonym rozwiązaniem w zakresie energii morskiej. Kiedy wiatr jest aktywny, turbiny wiatrowe wytwarzają energię elektryczną, dostarczaną bezpośrednio do konsumenta. W okresach nadmiaru dostępnej mocy woda jest przekształcana w wodór i tlen w wyniku elektrolizy. Świeżą wodę do procesu elektrolizy pozyskuje się z wody morskiej, za pomocą odwróconej osmozy. Wodór jest transportowany na dno morskie, gdzie jest przechowywany pod ciśnieniem w specjalnych zbiornikach. W okresach słabego wiatru lub w czasie kiedy wiatr nie wieje, ogniwa paliwowe zamieniają zmagazynowaną energię z powrotem w energię elektryczną, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię.

źródło: www.meethydrogen.com

            www.technipfmc.com

fot. www.technipfmc.com