admin_template

bezSmogu

Gru
14

„NeptHyne”

20-12-14-h2-projekt-nepthyne.png

Dla wielkopolskich przedsiębiorców otwierają się możliwości funkcjonowania w łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej. Podczas ostatniego posiedzenia Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej o ciekawych rozwiązaniach opowiadał Tomasz Pelc, prezes NEXUS Consultants – inicjator i lider Klastra Technologii Wodorowych w Gdańsku.

Zaprezentował projekt „NeptHyne”, który może rozwiązać kwestie wielkoskalowej produkcji wodoru oraz jego dystrybucję z „morza na ląd”. Poza wykorzystaniem wodoru do napędu statków, może być on także wykorzystywany do celów energetycznych i grzewczych. W perspektywie do 2030 roku wodór produkowany z energii elektrycznej wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe będzie konkurencją do wodoru produkowanego z gazu ziemnego.

„NeptHyne” ma na celu produkcję wodoru na terenie morskiej farmy wiatrowej, co wymagać będzie zaprojektowania, poza elementami związanymi z przesyłem energii elektrycznej, także różnych urządzeń i systemów, między innymi systemu do odsalania wody oraz jej demineralizacji, baterii elektrolizerów, układu do sprężania wodoru, magazynu wodoru, układu automatyki odpowiedzialnego za lokalne bilansowanie energii i przeznaczenie jej do produkcji wodoru.