admin_template

bezSmogu

Sie
06

MAMY TO, to jest walka o nasze zdrowie!

20-07-13-sesja-sejmiku-powietrze.jpg

W Wielkopolsce bardzo nam wszystkim zależy, aby eliminować zagrożenia związane z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza. Podczas lipcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uchwalone zostały programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej oraz dodatkowo dla strefy miasta Kalisz oraz aglomeracji poznańskiej.

Działania, co do zasady, są kontynuacją wcześniejszych i skupiają się głównie na wymianie starych kotłów i termomodernizacji, regularnym czyszczeniu ulic, tworzeniu stref ograniczonego ruchu, zwiększaniu udziału zieleni w przestrzeni miast oraz oczywiście edukacji. Realizując te działania naprawcze, w połowie 2026 r. powinniśmy osiągnąć dopuszczalną jakość powietrza w całym województwie. Dodatkowo zakaz stosowania najgorszej jakości paliw od maja 2018 i wprowadzenie uchwał antysmogowych przynoszą już pierwsze efekty. Wszystkie nowe kotły węglowe muszą spełniać wymogi ekodesign, a od stycznia 2024 r. nie będzie można używać tzw. kopciuchów

Wszystkie nasze programy poprzedzone były udziałem w pracach eksperckich grupy roboczej działającej przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska i Ministrze Klimatu. Otrzymaliśmy uwagi od organizacji pozarządowych i jednostek miejskich. Znakomita ich część została uwzględniona. Uzyskaliśmy opinie właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. Programy zostały również skierowane do zaopiniowania Ministrowi Klimatu. Zdecydowana większość uwag została i w tym przypadku uwzględniona, a część wymagała tylko wyjaśnień.

Należy pamiętać, że Polska musi zrealizować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia systemu zarządzania jakością. Trzymajmy kciuki za jak najszybsze wprowadzenie programów w innych częściach naszego kraju. To jest walka o nasze zdrowie!