admin_template

bezSmogu

Maj
29

Co to jest SMOG?

33683902-175689043143489-100131700166832.jpg

Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o SMOGu, ale nie do końca wiemy co to jest, dlatego chcielibyśmy przedstawić definicję tego słowa i ukazać jego zagrożenia.
Według wielu definicji słownikowych SMOG – jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami. Takie połączenie jest toksyczne i nienaturalne. W skład smogu wchodzą różne substancje i są to m.in.:
• Pyły PM 10 i PM 2,5, które nie mają określonego stałego składu, ponieważ mogą one zawierać kurz, pyłki sadzy, cząsteczki ogumienia, tarcz samochodowych czy pyłki roślin. Dodatkowo na tych cząsteczkach mogą się znajdować inne substancje np. metale ciężkie, które wraz z powietrzem wdychamy do płuc.
Należy również wyjaśnić czym są te wspomniane pyły PM 10 i PM 2,5. Często przy okazji materiałów związanych ze smogiem słyszymy, że normy tychże pyłów są kilka razy przekroczone. Pył PM 2,5 zawiera cząstki stałe o bardzo niewielkiej średnicy – wynoszącej zaledwie do 2,5 mikrometra. Ze względu na swój rozmiar, po przedostaniu się do układu oddechowego, bardzo łatwo przemieszczają się one dalej, zatruwając krwioobieg. Pył PM 10 z kolei składa się z ziarenek o średnicy do 10 mikrometrów. Wielkość ta pozwala na przenikanie w głąb płuc.
• Tlenki azotu – największy wpływ na ich emisję mają spaliny samochodowe.
• Tlenki siarki – uwalniany jest do atmosfery głównie przez spalanie paliw kopalnych, łatwo rozpuszcza się w wodzie co powoduje tzw. kwaśne deszcze.
• Metale ciężkie – m.in. rtęć, kadm, ołów.
• Tlenek węgla - powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, a także biomasy. Jego toksyczność wynika z większej od tlenu zdolności do wiązania z hemoglobiną, wskutek czego wypiera z krwiobiegu tlen.
• Ozon - to jedna z form tlenu. Nie jest emitowany bezpośrednio do atmosfery, ale powstaje w niej w wyniku reakcji innych zanieczyszczeń.
Skoro już dowiedzieliśmy się czym jest SMOG, należy wiedzieć, że ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Nawet krótkotrwały kontakt ze smogiem u osób zdrowych może spowodować: stany zapalne, podrażnienie spojówek, krtani i tchawicy, łagodne, przemijające stany zapalne płuc, zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku. Natomiast stały, długoletni kontakt z nim może powodować nowotwory złośliwe, takie jak: rak płuc, rak zatok, nowotwory jamy ustnej, gardła i krtani oraz przełyku, rak nerek.
Mając już większą świadomość tego zjawiska zacznijmy dbać o jakość naszego powietrza, dla naszego zdrowia i lepszego samopoczucia.